logo

En personlig redovisningsbyrå

Vi tar en aktiv roll i ditt företags ekonomiska utveckling och erbjuder förutom redovisningstjänster även rådgivning och stöd, samt guidar dig genom de olika situationerna ditt företag dagligen ställs inför så att du kan fokusera på ditt företags utmaningar. A&T redovisning ab består av erfarna redovisningsekonomer med bred kunskap. Vi hanterar allt från löpande bokföring och löner till deklarationer, bokslut, årsredovisningar och även koncernredovisning, lager- och tillverkning. Vi arbetar enligt god redovisningssed och följer Far och SRFs regelverk.